Select Page

Salygos

Norintiems išsinuomoti

Nuomos sąlygos

I. BENDROSIOS ĮRANGOS NUOMOS SĄLYGOS

1.1. Nuomotojas suteikia teisę Nuomininkui laikinai atlygintinai naudotis nuomojama įranga.
1.2. Nuomojama įranga išnuomojama tarpusavio Šalių suderintui terminui.

1.3. Paskutinę Nuomos termino dieną Nuomininkas privalo grąžinti Nuomotojui nuomojamą įrangą.

1.4. Nuomininkas įsipareigoja mokėti Nuomotojui užsakymo metu tarp Šalių suderintą nuomos mokestį.

II. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

Nuomotojas:

  1. 2.1. Įsipareigoja perduoti arba sumontuoti Nuomininkui nuomojamą įrangą.

2.2. Per 5 dienas atlikti grąžintos įrangos patikrą.

2.3.  Nustačius gedimus, informuoti Nuomininką apie nustatytus gedimus.


Nuomininkas:
2.4. Priimti iš Nuomotojo įrangą.

2.5. Vykdyti atsiskaitymus su Nuomotoju pagal sutartas sąlygas.

2.6. Turi teisę subnuomoti Nuomojamą įrangą ar kitu pagrindu leisti juo naudotis tretiesiems asmenims tik gavęs išankstinį Nuomotojo raštišką sutikimą.

2.7. Nuomotojui, nustačius įrangos gedimus, kurie atsirado dėl Nuomininko kaltės arba įranga buvo prarasta, privalo atlyginti Nuomotojui padarytą žalą.

2.8. Už vėlavimą grąžinti, Nuomotojas gali reikalauti Nuomininko sumokėti sumą, kuri  lygi vienos paros numos mokesčiui už kiekvieną pavėluotą parą.


III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

3.1. Visi kylantys ginčai yra sprendžiami abipusių derybų keliu arba kreipiantis į teismą.
3.2. Ginčai, kylantys iš susitarimo, sprendžiami derybų būdu, o šalims nesusitarus, LR teisės aktų nustatyta tvarka.

3.3. Fizinis ar Juridinis asmuo sumokėjęs už įrangos nuomą pagal susitarimą, besąlygiškai sutinka su šiomis www.elektronuoma.lt tinklapyje skelbiamomis nuomos sąlygomis ir patvirtina, kad yra su jomis susipažinęs.

1

Fiziniai asmenys

Reikalingas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas
2

Judriniai asmenys

Išrašome sąskaitas faktūras
3

Įrangos pristatymas

Pristatome jūsų išnuomota įranga – Vilniuje
4

Įrangos pajungimas

Pajungiame ir nsutatome

* Kainos nurodytos be PVM

Adresas

Bitėnų g. 2C, Vilnius

Kontakai

info@elektronuoma.lt
+370 61444666